¨°o.O ( همه ی چیزای دخملونه ) O.o°”

میگذرد........

یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 03:18 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon

روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ...

و مَنـ هـَر روز ...

دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ...

عـاقـِلـ تـَر مـیـشـَوم‍ـ ...

دیـگـَر کَـمتـَر رویـا مـیـبـافَـمـ‍ ...

وَ دیـرتَـر آدَمـهـا را بـاوَر مـیـکُـنَـمـ ‍...

بـیـشتـَر اِحــس‍اساتَـمـ‍ را نـادیدِه‍ میـگیـرَمـ ‍...

روزهـا مـیـگُـذَرَنـد ...

و مَن‍ـ هـَر روز ...

بیشتَر اَز دُنیاۍ سادِگۍ اَمـ‍ فاصِلِہ میگیرَم‍ـ :)

 

 

•|روزا ارومــ


•|شـــبـا داغـــونــ


•|ایــنـِــ قـــانـونــ :)

⇆فَـــرآمـوشـ کُنْـ⇄ ✡عِـینِ‍ یِـ آلزآیــمِریـ✡
ÏíϐÇååÇ : تا نظر باحال
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 12 اردیبهشت 1395  03:20 ب.ظ

سلامی دوباره

یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 03:15 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon
سلام
ببخشید
خیلی وقته که نیومدم
فکر کنم مدیروبم
از دست نظر ندادن شما قهر کرده
نظر بدین زیاد
تا دوباره برگردهÏíϐÇååÇ : نفر خواستن مدیر برگرده
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 12 اردیبهشت 1395  03:18 ب.ظ

سلامتی دخترا

یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 03:14 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon

 

 { ωـلامتے בـפֿـتراااااااااااااا }
 
 میگלּ בـפֿـترا ایלּ رפּـزا اصלּ بـہ پـωـرا اعتماـב نـבارن.


 میگלּ בـפֿـتراے امرפּـز همـہ عصبے פּ بـבاـפֿـلاـᓆ شـבن.


 میگלּ בـפֿـترا בیگ مث ᓆـبلنا פـال פּ פــפּـصلـہ نـבارלּ


 .میگלּ בـפֿـترا בیگـہ اـפــωـاـωـاتے نمیشن.


 یڪًـے میگـᓅـت בـפֿـترҐ בـפֿـتراے ᓆــבیم......


 رᓅـیـᓆـҐ میگـᓅـت בـפֿـتراے امرפּـزے همش بلـבלּ آرایش  ڪًـنن.


 ωـڪًــפּـت ڪًـرבҐ בهنҐ باز نشـב ڪًــہ بگҐ


 یـہ בـפֿـتر غمشـפּ پشتـہ آرایش پنهـפּـלּ میڪًـنـہ


 .نشـב بگҐ בـפֿـتراے امرפּـز בاغـפּـنלּ چـפּـלּ בنیاے امرפּـز اـפּـنا رפּ בاغـפּـלּ ڪًـرבـہ


 .یاـבҐ رᓅ ڪً بگҐ اگ בـפֿـتراے ᓆــבیҐ פֿــפּـب بـפּــבלּ פּـاـωــہ ایלּ بـפּــב ڪً مرבایے ᓆــבیمҐ פֿــפּـب بـפּــבن.


 یاـבҐ رᓅ بگҐ چـہ تـפּــᓆـعے בارے از בـפֿـترے ڪً از اعتماـבش ωــפּ اـωـتـᓅـاـבـہ شـבه؟؟؟


 ωـلامتے בـפֿـترا ڪً مرב بـפּــבنـפּ بیشتر از פֿـیلے مرבا  بلـבن...
 


 פּـلے همیشـہ بایـב ωـڪًــפּـت ڪًـنن!


 بازҐ یاـבت نره:ـבـפֿـترها ᓅـریاـב نمیزننـב!

 

 

 

هـــر کارے کردیم پـــشت سرمون حرف زدن...⇣


⇣هــــر شکلی شدیم پـــشت سرمون حرف زدن... خودمونــے شدیم... گفتن جلفـہ ♨


⇣ســـر سنگین شدیم ... گفتن مغروره


تا خندیدیم... گفتن سبکہ


⇣تا اخم کردیم... گفتن خودشو میگیره


ساده شدیم ... گفتن احمقہ♨


⇣تحویل نـــگرفتیم... گفتن خودشیفته س


⇣خاکی شدیم... گفتن داره آمار میده


وقتــے حرف زدن و جوابشونو دادیم... گفتن دیدی حق با ماست لجش گرفتہ ♨


⇣وقتــے حرف زدن جوابشونو نــــدادیم... گفتـــن دیدی حــــق با ماست لال شده♨

⇤⇣هـــرجور شدیم این جماعت بیکار یــہ چیزے گفتن...

ایـــن مردم هیچ وقت


احـــترام گذاشتن بــہ عقاید همو یاد نمیگیرن...♨


⚡پــس براے خودت زندگــے کــــن⚡
ÏíϐÇååÇ : نفر خوششون اومد
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: یکشنبه 12 اردیبهشت 1395  03:15 ب.ظ

بای

پنجشنبه 26 آذر 1394 09:45 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon
بای تا فردا


ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  09:45 ب.ظ

؟؟؟؟؟؟؟؟

پنجشنبه 26 آذر 1394 09:13 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon
ÏíϐÇååÇ : تا نظر
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  09:15 ب.ظ

” دخــــــــتر ﮐﻪ ﺑﺎﺷـــــــــﯽ “

پنجشنبه 26 آذر 1394 09:11 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ !

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﮐﻦ !

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ !

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ !

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻦ !

ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ !

ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﯼ ﺗﻮ

ﺟﺎ ﺩﺍﺩﻥ !

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ، ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ !

ﯾﮏ ﻋﻤﺮ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ !

ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ،

ﺑﺎ ﺣﺴﺎﯼ ﺍﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ،

ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﻨﯽ !

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ، ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ!!


” دختر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ “

 

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﺍﺕ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛

 

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽﺭﯾﺎ ﻧﺜﺎﺭ ﻫﺮ ﺍﺣﻤﻘﯽ ﮐﺮﺩﯼ !

 

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽﺍﺕ … ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ !!!

 

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺗﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﯾﺖ …

 

ﮐﻪ ﺑﯽﺧﯿﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﮏﺁﻟﻮﺩﻩﯼ ﺍﺣﻤﻖﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺮﯼ

 

ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪﺍﻧﺪ …

 

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺭﻭﺣﺖ، ﺟﺴﻤﺖ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺗﻮ ﻭ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻧﺖ،

 

ﻋﺸﻘﺖ، ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ !!!
ÏíϐÇååÇ : نفر خوششون اومد
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  09:13 ب.ظ

من یک دخترم

پنجشنبه 26 آذر 1394 09:06 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon

 

مـنــ یکـــ دخــترمـ.   

✔ مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

✔ امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

✔ حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

✔ تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

✔ مـنــ یـکــــ دخـترمــ

✔ دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

✔ دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

✔ امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

✔ نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...

✔ مـنــ یـکـــ دخـترمــ

✔ و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

✔کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

✔ مـیبــرمــ ...!

✔ مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

✔ صـــآفــــمــ

✔ ســآدهـ امــ

✔ ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ ...! 

 
ÏíϐÇååÇ : نفر دخترن
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  09:11 ب.ظ

هستند دخترانی که...

پنجشنبه 26 آذر 1394 08:47 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon

هستند دخترانی که...

لاك قرمز می زنند! ناز می كنند! عروسك دارند!
 
لوس می شوند گــآهی و لبخنـــد می زنند
اینهایی كه می شناسم دخترند!!
ولی

به دخترانه هایشان چوب حراج نزدند!
 

یاد گرفته اند "همه" لایق دخترانه ها نیستند!
 
اینهــآ هم دختـرند
با چاشنی سادگی
و نمك حیــا...
هنوز هم "بانمـك ها" پرطرفـــــــــــدارترند!!

 

 

 این منـــم! 

نه پاهایم 10 سانت از زمـ ـ ـےن بالاترند 

نه موهایم 10 سانت از سرم بالاترند 

من اینجا روی زمین زندگـ ـ ـے مـ ـ ـےڪنم 

در جایـ ـ ـے ڪه من زندگـ ـ ـےمـ ـ ـے ڪنم 

فقط "ارزش هایم" مرا بالا مـ ـ ـےڪشاند 

نه پاشنه ڪفش ، و نه ڪلیپس مو!!!
ÏíϐÇååÇ : تا نظر دادن
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  08:48 ب.ظ

جوک

پنجشنبه 26 آذر 1394 08:42 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon
سلام
برین ادامه
کلی جوک دارم
فقط نظر فراموش نشه

جوکا اینجان

ÏíϐÇååÇ : نظر به جوکا
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  08:43 ب.ظ

سلامممممممم

پنجشنبه 26 آذر 1394 08:22 ب.ظ

äæíÓäÏå : tarane joon

سلام

من نویسنده جدیدم

اسمم ترانس

منم مثل نسرین جون از همه چیز میزارم

ولی از انیمه بیشتر

چون منو نسرین عاشق انیمه ایم

راستی منو نسرین همکلاسی هستیم.

ÏíϐÇååÇ : نفر از نویسنده جدید خوششون اومده
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  08:35 ب.ظشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic