تبلیغات
– ––––•(-•دخملونه•-)•–––– – - زندگی چه میگوید؟
¨°o.O ( همه ی چیزای دخملونه ) O.o°”

زندگی چه میگوید؟

پنجشنبه 26 آذر 1394 10:20 ب.ظ

äæíÓäÏå : ک.ل ....

زندگی چه می گوید؟امروز كه از خواب بیدار شدم  از خودم پرسیدم: زندگی چه می گوید؟ جواب را در اتاقم پیدا كردم... پنكه گفت: خونسرد باش! سقف گفت: اهداف بلند داشته باش! پنجره گفت: دنیا را بنگر! ساعت گفت: هر ثانیه باارزش است! آیینه گفت: قبل از هر كاری، به بازتاب آن بیندیش! تقویم گفت: به روز باش! در گفت: در راه هدف هایت، سختی ها را هُل بده و كنار بزن! زمین گفت: با فروتنی نیایش كن!
ÏíϐÇååÇ : نظر
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  10:22 ب.ظ