تبلیغات
– ––––•(-•دخملونه•-)•–––– – - ناراحتم
¨°o.O ( همه ی چیزای دخملونه ) O.o°”

ناراحتم

پنجشنبه 26 آذر 1394 08:36 ب.ظ

äæíÓäÏå : ک.ل ....
از
دستتون
ناراحتم
چرا
نظر
نمیدید
؟؟؟؟؟؟؟ÏíϐÇååÇ : نفر همدردی کردن
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 26 آذر 1394  08:44 ب.ظ