تبلیغات
– ––––•(-•دخملونه•-)•–––– – - چــ ـــه روزیـــ بـهــ دنــیــا اومدیـــ؟
¨°o.O ( همه ی چیزای دخملونه ) O.o°”